• Høytrykkspyling med varmt vann er ca fire ganger mer effektiv enn høytrykkspyling med kaldt vann. Med vask av belegningsstein og mur fremstår steinen som ny.
  • ​Impregnering av belegningsstein og mur. Behandling med impregnering forlenger levetiden på betongen betraktelig og forebygger oppsprekking, saltutslag, mose, sopp og algevekst.
  • Støvsuging av takrenner. Med moderne teknologi støvsuger vi takrenner, og med kamera filmer vi resultatet.
  • Vask av takstein. Fornuftig vedlikehold som forlenger levetiden på taksteinen.
  • Biologisk ugressfjerning. Med varmt vann kverkes ugresset, helt uten å skade miljøet.