Kundeundersøkelse

Takk for oppdraget og vi håper at dere er fornøyd med arbeidet som er gjort! Vi ønsker stadig å forbedre oss, og har i den forbindelsen en liten spørreundersøkelse som vi håper du/dere kan ta deg tid å svare på. Det er kun 5 spørsmål der du/dere skal rangere fra 1 (lav) – 5 (høy) og med muligheter for å komme med egen kommentar.