Kundeundersøkelse

Takk for oppdraget og vi håper at du/dere er fornøyd med arbeidet som er gjort! Vi ønsker stadig å forbedre oss, og har i den forbindelsen en liten spørreundersøkelse som vi håper du/dere kan ta deg/dere tid å svare på. Den er anonym og har kun 5 spørsmål der du/dere skal rangere fra 1 (lav) – 5 (høy) og med muligheter for å komme med egne kommentarer.

Takk for hjelpen!